Poolse vrouwen

Ania (vijf jaar in Nederland) heeft in
Den Haag rust en geluk gevonden.
Hier voelt zij zich goed. ‘Eindelijk ben
ik thuis’.

Poolse vrouwen. Er is een expositie op het Regentesseplein over Poolse vrouwen. Dat klinkt voor mij net zo vreemd als een expositie over Haagse vrouwen. Alsof je het over een aparte groep hebt die onder de loep dient te worden genomen.

Lees meer over Poolse vrouwen